Profil aluminiowy 40 x 80 z rowkiem 10

Kod: 

164080L

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

80,0 mm

Rowek teowy: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,534 kg/m

Masa belki: 

15,204 kg

Pole powierzchni: 

936,040 mm2
Profil aluminiowy 40 x 80 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu aluminiowego 40 x 80 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 57,10 cm4

lx

= 15,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 7,95 cm3

Wy

= 14,28 cm3