Profil aluminiowy 40 x 40 z rowkiem 10

Kod: 

164040

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa belki: 

0 kg

Pole powierzchni: 

663,936 mm2
Profil aluminiowy 40 x 40 | Rowek 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu aluminiowego 40 x 40 z rowkiem 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 10,30 cm4

lx

= 10,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 5,15 cm3

Wy

= 5,15 cm3

Pliki CAD 3D