Profil aluminiowy 40 x 40 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod: 

164040L

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

lekka

Lekka wersja profilu konstrukcyjne 40x40 z rowkiem 10.

Profil 40x40 w innych modułach:

Nowość w systemie profili

Profile z Modułu 20 Rowek 5, w którym jest dostępny model: profil 40x40 z rowkiem 5.

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek: 

10,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,390 kg/m

Masa belki: 

8,34 kg

Pole powierzchni: 

513,570 mm2
Profil konstrukcyjny 40 x 40 z rowkami 10

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój profilu konstrukcyjnego 40 x 40 z rowkami 10

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 7,80 cm4

lx

= 7,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 3,90 cm3

Wy

= 3,90 cm3

Pliki CAD 3D