Profil aluminiowy zaokrąglony R30/30 30°

Kod: 

153030

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

29,6 mm

Szerokość: 

30,0 mm

Rowek teowy: 

8,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,605 kg/m

Masa belki: 

3,63 kg

Pole powierzchni: 

226,403 mm2
Łukowy profil R30 / 30 30°

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny łukowego profilu R30 mm, łuk 30 stopni

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 1,85 cm4

lx

= 1,32 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 0,00 cm3

Wy

= 0,00 cm3