Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 6

Kod: 

106060

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

60,0 mm

Szerokość: 

60,0 mm

Rowek teowy: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

2,506 kg/m

Masa belki: 

15,036 kg

Pole powierzchni: 

962,241 mm2
Profil aluminiowy 60x60

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 60x60 z rowkiem 6

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 38,08 cm4

lx

= 38,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 12,69 cm3

Wy

= 12,69 cm3