Profil aluminiowy 30x30 z trzema rowkami 6

Kod: 

103003

Ilość rowków: 

3

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

30,0 mm

Szerokość: 

30,0 mm

Rowek: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,854 kg/m

Masa belki: 

5,124 kg

Pole powierzchni: 

319,850 mm2
Profil konstrukcyjny 30x30

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu 30x30 mm z trzema rowkami 6

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 2,70 cm4

lx

= 2,68 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 1,75 cm3

Wy

= 1,80 cm3