Profil aluminiowy 30x30 z dwoma przyległymi rowkami 6

Kod: 

103002

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

30,0 mm

Szerokość: 

30,0 mm

Rowek: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,817 kg/m

Masa belki: 

4,902 kg

Pole powierzchni: 

295,383 mm2
Narożnikowy, konstrukcyjny profil 30x30 do budowy konstrukcji aluminiowych z rowkiem 6

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 30 x 30 mm z rowkiem 6

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 2,58 cm4

lx

= 2,58 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 1,66 cm3

Wy

= 1,66 cm3