Profil aluminiowy 13x30 z dwoma przeciwległymi rowkami 6

Kod: 

101330

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

standardowa

Profil aluminiowy 13x30 z dwoma rowkami | Kod 101330
Profil aluminiowy 30x13 dwa rowki
Profil 13x30 z rowkiem teowym 6
Profil 13x30 z dwoma rowkami teowymi 6 mm

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

13,0 mm

Szerokość: 

30,0 mm

Rowek: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,510 kg/m

Masa belki: 

3,06 kg

Pole powierzchni: 

189,109 mm2
Profil aluminiowy 13x30 mm z teowym rowkiem 6

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 13 x 30 mm z rowkiem 6

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 1,09 cm4

lx

= 0,41 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 0,64 cm3

Wy

= 0,73 cm3