Ośmiokątny profil aluminiowy z rowkiem 6

Kod: 

183045

Ilość rowków: 

4

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

45,0 mm

Szerokość: 

45,0 mm

Rowek teowy: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,611 kg/m

Masa belki: 

9,666 kg

Pole powierzchni: 

585,870 mm2
Ośmiokątny profil aluminiowy z rowkiem 6

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny aluminiowego profilu ośmiokątnego z rowkiem 6

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 9,24 cm4

lx

= 9,24 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,11 cm3

Wy

= 4,11 cm3