Kątowy profil aluminiowy 30x30 z rowkiem 6

Kod: 

103003L

Ilość rowków: 

2

Wersja: 

lekka

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

30,0 mm

Szerokość: 

30,0 mm

Rowek: 

6,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,787 kg/m

Masa belki: 

4,722 kg

Pole powierzchni: 

290,476 mm2
Kątowy profil konstrukcyjny o wymiarach 30 x 30 45° z rowkiem 6 mm

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny kątowego profilu aluminiowego 30 x 30 45° z rowkiem 6 mm

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 2,72 cm4

lx

= 2,72 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 1,70 cm3

Wy

= 1,70 cm3