Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 5

Kod: 

102440

Ilość rowków: 

8

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

40,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

5,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

1,390 kg/m

Masa belki: 

8,34 kg

Pole powierzchni: 

515,022 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy o wymiarach 40 x 40 z ośmioma rowkami 5 mm

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego o wymiarach 40 x 40 z ośmioma rowkiem 5

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 9,31 cm4

lx

= 9,31 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 4,66 cm3

Wy

= 4,66 cm3