Profil aluminiowy 20x40 z rowkiem 5

Kod: 

102040

Ilość rowków: 

6

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

20,0 mm

Szerokość: 

40,0 mm

Rowek teowy: 

5,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,897 kg/m

Masa belki: 

5,382 kg

Pole powierzchni: 

332,638 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 20x40 z rowkiem 5

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny profilu konstrukcyjnego 20 x 40

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 5,16 cm4

lx

= 1,42 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 1,42 cm3

Wy

= 2,58 cm3