Profil aluminiowy 10x20 z rowkiem 5

Kod: 

102010

Ilość rowków: 

1

Wersja: 

Podstawowe parametry      

Wysokość: 

10,0 mm

Szerokość: 

20,0 mm

Rowek teowy: 

5,2 mm

Długość magazynowa: 

6,00 m

Masa / długość: 

0,398 kg/m

Masa belki: 

2,388 kg

Pole powierzchni: 

147,175 mm2
Konstrukcyjny profil aluminiowy 10x20

Przekrój poprzeczny

Zwymiarowany przekrój poprzeczny konstrukcyjnego profilu aluminiowego 10 x 20

Wymiary profilu

 

Parametry wytrzymałościowe      

Moment bezwładności

ly

= 0,13 cm4

lx

= 0,60 cm4

Wskaźnik przekroju

Wx

= 0,30 cm3

Wy

= 0,60 cm3