Łącznik kątowy 135°

Wewnętrzny łącznik kątowy jest kolejnym elementem do wykonywania połączeń kątowych. To złącze daje możliwość połączenia pod kątem 135° bez docinania obu elementów pod kątem. Dzięki odpowiedniemu nacięciu złącze montowane jest do rowka wzdłużnego konstrukcyjnego profilu aluminiowego. Połączenie następuje poprzez dokręcenie wkrętów dociskowych bez łba rozpychając obie części złącza w rowkach profili.

Narzędzia i elementy do montażu

Moduł Wymagane narzędzia Elementy montażowe
M45 R8 Klucz imbusowy 321345.1