Profil teleskopowy do profilu 45x90

Kod produktu: 194590
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Masa / długość: 1,91 kg/m
Pole powierzchni: 681,58 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 28,43 cm4
ly = 78,47 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 12,64 cm3
Wy = 17,44 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D