Profil teleskopowy do profilu 45x90

Kod produktowy
194590
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Masa / długość
1,91 kg/m
Pole powierzchni
681,58 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 28,43 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 78,47 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 12,64 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 17,44 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D