Profil teleskopowy do profilu 45x45

Kod produktowy
194545
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
50,00 mm
Szerokość
50,00 mm
Masa / długość
1,28 kg/m
Pole powierzchni
458,38 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 16,06 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 16,06 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 6,42 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 6,42 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D