Ośmiokątny profil aluminiowy z rowkiem 6

Kod produktu: 183045
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 1,61 kg/m
Pole powierzchni: 585,87 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 9,24 cm4
ly = 9,24 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,11 cm3
Wy = 4,11 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D