Ośmiokątny profil aluminiowy z rowkiem 6

Kod produktowy
183045
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
1,61 kg/m
Pole powierzchni
585,87 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 9,24 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 9,24 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 4,11 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 4,11 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D