Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktowy
169090L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
6,39 kg/m
Pole powierzchni
2421,13 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 209,07 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 209,07 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 46,46 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 46,46 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D