Profil aluminiowy 90 x 90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktu: 169090L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 90,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 6,39 kg/m
Pole powierzchni: 2421,13 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 209,07 cm4
ly = 209,07 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 46,46 cm3
Wy = 46,46 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D