Profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 10

Kod produktu: 169090
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 90,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 10,50 kg/m
Pole powierzchni: 3864,18 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 302,00 cm4
ly = 302,00 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 67,00 cm3
Wy = 67,00 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D