Profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 10

Kod produktowy
169090
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
10,50 kg/m
Pole powierzchni
3864,18 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 302,00 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 302,00 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 67,00 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 67,00 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D