Profil aluminiowy 80x80 z rowkiem 10

Kod produktowy
168080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
3,95 kg/m
Pole powierzchni
1459,45 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 105,70 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 105,70 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 26,43 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 26,43 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D