Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 10

Kod produktu: 166060
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 60,00 mm
Szerokość: 60,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 3,22 kg/m
Pole powierzchni: 1191,75 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 39,99 cm4
ly = 39,99 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 13,33 cm3
Wy = 13,33 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D