Profil aluminiowy 60x60 z rowkiem 10

Kod produktowy
166060
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
60,00 mm
Szerokość
60,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
3,22 kg/m
Pole powierzchni
1191,75 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 39,99 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 39,99 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 13,33 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 13,33 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D