Profil aluminiowy 50x50 z rowkiem 10

Kod produktu: 165050L
Kategoria produktu: Moduł 50 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 50,00 mm
Szerokość: 50,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 3,01 kg/m
Pole powierzchni: 1128,15 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 25,10 cm4
ly = 25,10 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 10,04 cm3
Wy = 10,04 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D