Profil aluminiowy 50x50 z rowkiem 10

Kod produktowy
165050L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
50,00 mm
Szerokość
50,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
3,01 kg/m
Pole powierzchni
1128,15 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 25,10 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 25,10 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 10,04 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 10,04 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D