Profil aluminiowy 50x100 z rowkiem 10

Kod produktowy
165010L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
50,00 mm
Szerokość
100,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
5,20 kg/m
Pole powierzchni
1925,10 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 45,40 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 190,50 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 18,16 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 38,10 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D