Profil aluminiowy 45x90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktu: 164590L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 2,95 kg/m
Pole powierzchni: 1163,90 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 24,47 cm4
ly = 81,65 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 10,88 cm3
Wy = 18,14 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D