Profil aluminiowy 45x90 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktowy
164590L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
6,39 kg/m
Pole powierzchni
1163,90 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 24,47 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 81,65 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 10,88 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 18,14 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D