Profil aluminiowy 45x90 z rowkiem 10

Kod produktowy
164590
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
4,08 kg/m
Pole powierzchni
1506,20 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 31,82 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 121,44 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 14,14 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 26,98 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D