Profil aluminiowy 45x45 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktu: 164545L
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 45,00 mm
Szerokość: 45,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 1,58 kg/m
Pole powierzchni: 585,05 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 11,17 cm4
ly = 11,17 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 4,97 cm3
Wy = 4,97 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D