Profil aluminiowy 45x45 z zamkniętymi rowkami 8

Kod produktowy
164504
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
2,25 kg/m
Pole powierzchni
831,55 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 15,90 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 15,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 7,07 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 7,07 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D