Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktowy
164040L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
1,39 kg/m
Pole powierzchni
513,57 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 7,80 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 7,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,90 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 3,90 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D