Profil aluminiowy 40x40 w wersji lekkiej z rowkiem 10

Kod produktu: 164040L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 1,40 kg/m
Pole powierzchni: 516,05 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 7,90 cm4
ly = 7,90 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 3,95 cm3
Wy = 3,95 cm3

Pliki CAD 3D

Model 31D