Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 10

Kod produktowy
164040
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
1,80 kg/m
Pole powierzchni
663,94 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 10,30 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 5,15 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 5,15 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D