Profil aluminiowy 40x40 z rowkiem 10

Kod produktu: 164040
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 1,69 kg/m
Pole powierzchni: 621,85 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 10,30 cm4
ly = 10,30 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 5,15 cm3
Wy = 5,15 cm3

Pliki CAD 3D

Model 31D