Profil aluminiowy 40x160 z rowkiem 10

Kod produktu: 164016L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 10

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 160,00 mm
Szerokość rowka: 10,2 mm
Masa / długość: 4,82 kg/m
Pole powierzchni: 1780,98 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 31,90 cm4
ly = 413,80 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 15,95 cm3
Wy = 51,73 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D