Profil aluminiowy 40x160 z rowkiem 10

Kod produktowy
164016L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
160,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
4,82 kg/m
Pole powierzchni
1780,98 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 31,90 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 413,80 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 15,95 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 51,73 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D