Profil aluminiowy 22,5x45 z rowkiem 10

Kod produktowy
162245
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
22,50 mm
Szerokość
45,00 mm
Szerokość rowka
10,2 mm
Masa / długość
1,30 kg/m
Pole powierzchni
475,43 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 7,10 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 2,90 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 3,60 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 2,60 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D