Profil aluminiowy zaokrąglony R45/45 60°

Kod produktowy
154560
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
77,20 mm
Szerokość
66,70 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,39 kg/m
Pole powierzchni
852,60 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 35,95 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 23,08 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 16,64 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 42,39 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D