Zaokrąglony profil aluminiowy R40/40 45°

Kod produktowy
154045
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
55,30 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,71 kg/m
Pole powierzchni
635,17 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 14,09 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 9,21 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,00 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,00 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D