Zaokrąglony profil aluminiowy R40/40 45°

Kod produktu: 154045
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 55,30 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,71 kg/m
Pole powierzchni: 635,17 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 14,09 cm4
ly = 9,21 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 0,00 cm3
Wy = 0,00 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D