Zaokrąglony profil aluminiowy R40/40 30°

Kod produktowy
154030
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
38,90 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,29 kg/m
Pole powierzchni
476,83 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 6,22 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 8,72 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 0,00 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 0,00 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D