Zaokrąglony profil aluminiowy R40/40 30°

Kod produktu: 154030
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 38,90 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,29 kg/m
Pole powierzchni: 476,83 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 6,22 cm4
ly = 8,72 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 0,00 cm3
Wy = 0,00 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D