Profil aluminiowy R30/30 45°

Kod produktu: 153045
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 42,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 0,76 kg/m
Pole powierzchni: 278,88 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 3,69 cm4
ly = 2,41 cm4
Wskaźnik przekroju

Pliki CAD 3D

Model 3D