Profil aluminiowy R30/30 45°

Kod produktowy
153045
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
42,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,76 kg/m
Pole powierzchni
278,88 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 3,69 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 2,41 cm4

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D