Profil aluminiowy R30/30 30°

Kod produktowy
153030
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
29,60 mm
Szerokość
30,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
0,61 kg/m
Pole powierzchni
226,40 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 1,32 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 1,85 cm4

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D