Profil aluminiowy R30/30 30°

Kod produktu: 153030
Kategoria produktu: Moduł 30 Rowek 6

Podstawowe parametry

Wysokość: 29,60 mm
Szerokość: 30,00 mm
Szerokość rowka: 6,2 mm
Masa / długość: 0,61 kg/m
Pole powierzchni: 226,40 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 1,32 cm4
ly = 1,85 cm4
Wskaźnik przekroju

Pliki CAD 3D

Model 3D