Profil aluminiowy 80x80 cztery rowki

Kod produktowy
148080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
5,16 kg/m
Pole powierzchni
1459,45 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 136,41 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 136,67 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 34,10 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 34,17 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D