Profil aluminiowy 80x80 cztery rowki

Kod produktu: 148080L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 80,00 mm
Szerokość: 80,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 5,16 kg/m
Pole powierzchni: 1459,45 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 136,41 cm4
ly = 136,67 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 34,10 cm3
Wy = 34,17 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D