Profil aluminiowy 80x80mm (4 rowki, Rowek 8)

Kod produktu: 148080L
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 5,16 kg/m
Pole powierzchni: 1459,45 mm2
Powierzchnia: Anodowana szara 15 μm
Materiał: AlMgSi 0.5F25

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 136,41 cm4
ly = 136,67 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 34,10 cm3
Wy = 34,17 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D