Profil aluminiowy 40x80 z trzema rowkami 8

Kod produktowy
134080L
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
80,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,27 kg/m
Pole powierzchni
1208,04 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 20,49 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 73,82 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 10,25 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 18,46 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D