Profil aluminiowy 45x90 z trzema rowkami 8

Kod produktowy
124590
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
45,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,04 kg/m
Pole powierzchni
944,99 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 25,25 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 98,82 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 11,22 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 21,96 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D