Profil aluminiowy okrągły D=90 z rowkiem 8

Kod produktowy
119091
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,00 kg/m
Pole powierzchni
1441,62 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 99,25 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 99,25 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 22,06 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 22,06 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D