Profil aluminiowy 90x90 do prowadnic ze śrubą kulową

Kod produktu: 119090
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 90,00 mm
Szerokość: 90,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 9,77 kg/m
Pole powierzchni: 3632,58 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 272,20 cm4
ly = 283,20 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 60,36 cm3
Wy = 62,25 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D