Prowadnica aluminiowa do szyn rolkowych

Kod produktowy
114040
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
40,00 mm
Szerokość
40,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
1,36 kg/m
Pole powierzchni
502,65 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 5,80 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 10,40 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 2,90 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 7,07 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D