Prowadnica aluminiowa do szyn rolkowych

Kod produktu: 114040
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 40,00 mm
Szerokość: 40,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 1,36 kg/m
Pole powierzchni: 502,65 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 5,80 cm4
ly = 10,40 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 2,90 cm3
Wy = 7,07 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D