Profil aluminiowy 90x180 w wersji lekkiej z rowkiem 8

Kod produktowy
109095
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
180,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
11,03 kg/m
Pole powierzchni
3924,58 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 388,62 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 1248,37 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 86,36 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 138,70 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D