Kątowy profil aluminiowy 90x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
109092
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
90,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
4,26 kg/m
Pole powierzchni
1587,67 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 115,39 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 115,39 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 22,37 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 22,37 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D