Profil 86x92 do przenośników płytkowych

Kod produktowy
108692
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
92,00 mm
Szerokość
86,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,64 kg/m
Pole powierzchni
1344,51 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 80,73 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 136,04 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 18,77 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 29,57 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D