Profil 86x92 do przenośników płytkowych

Kod produktu: 108692
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 92,00 mm
Szerokość: 86,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 3,64 kg/m
Pole powierzchni: 1344,51 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 80,73 cm4
ly = 136,04 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 18,77 cm3
Wy = 29,57 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D