Profil aluminiowy 80x160 z rowkiem 8

Kod produktowy
108016
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
160,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
11,34 kg/m
Pole powierzchni
4149,41 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 309,10 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 1056,71 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 77,28 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 132,09 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D