Profil aluminiowy 80x120 z rowkiem 8

Kod produktu: 108012
Kategoria produktu: Moduł 40 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 80,00 mm
Szerokość: 120,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 9,19 kg/m
Pole powierzchni: 3353,40 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 238,95 cm4
ly = 502,16 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 59,74 cm3
Wy = 83,69 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D