Profil aluminiowy 80x120 z rowkiem 8

Kod produktowy
108012
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
80,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
9,19 kg/m
Pole powierzchni
3353,40 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 238,95 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 502,16 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 59,74 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 83,69 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D