Profil 65x65 do przenośników płytkowych

Kod produktowy
106565
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
65,00 mm
Szerokość
65,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
2,01 kg/m
Pole powierzchni
742,20 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 23,99 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 41,83 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 10,21 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 17,45 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D