Profil 65x65 do przenośników płytkowych

Kod produktu: 106565
Kategoria produktu: Moduł 45 Rowek 8

Podstawowe parametry

Wysokość: 65,00 mm
Szerokość: 65,00 mm
Szerokość rowka: 8,2 mm
Masa / długość: 2,01 kg/m
Pole powierzchni: 742,20 mm2

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności
lx = 23,99 cm4
ly = 41,83 cm4
Wskaźnik przekroju
Wx = 10,21 cm3
Wy = 17,45 cm3

Pliki CAD 3D

Model 3D