Profil aluminiowy 60x90 z rowkiem 8

Kod produktowy
106098
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
60,00 mm
Szerokość
90,00 mm
Szerokość rowka
8,2 mm
Masa / długość
3,64 kg/m
Pole powierzchni
3,64 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 49,58 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 107,01 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 16,53 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 23,78 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D