Profil aluminiowy 60x120 z rowkiem 6

Kod produktowy
106012
Kategoria produktu
Przekrój poprzeczny (pion)

Podstawowe parametry

Wysokość
60,00 mm
Szerokość
120,00 mm
Szerokość rowka
6,2 mm
Masa / długość
4,88 kg/m
Pole powierzchni
1800,22 mm2
Zwymiarowany przekrój poprzeczny

Parametry wytrzymałościowe

Moment bezwładności

Moment bezwładności X
lx = 75,48 cm4
Moment bezwładności Y
ly = 252,30 cm4

Wskaźnik przekroju

Wskaźnik przekroju X
Wx = 25,16 cm3
Wskaźnik przekroju Y
Wy = 42,05 cm3

Pliki CAD 3D

Interaktywny model 3D